MCCB ALLEN BRADLEY

Cải thiện chức năng với hoạt động một tay . Dễ dàng cài đặt 

MCCB ALLEN BRADLEY

Chi tiết dòng sản phẩm MCCB Allen Bradley
Thiết kế mạnh mẽ hơn được làm từ kim loại, không nhựa
khả năng tương thích cao


MODEL:
140UE-H2E3-C20
140UE-H2E3-C25
140UE-H2E3-C32
140UE-H2E3-C40
140UE-H2E3-C50
140UE-H2E3-C63
140UE-H2E3-C80
140UE-H2E3-D10
140UE-H2E3-D12
140UE-H2E3-D16
140UE-J4F3-C80
140UE-J4F3-D10
140UE-J4F3-D12
140UE-J4F3-D16
140UE-J4F3-D20
140UE-J4F3-D25
140UE-L5F3-D25
140UE-L5F3-D32
140UE-L5F3-D40
140UE-L5F3-D50
140UE-L5F3-D63
140UE-M5L3-D80
140UE-M5H3-D80
140UE-M5G3-D80
140UE-M5I3-D80
140UE-N7L3-E12
140UE-N5H3-E12
140UE-N5G3-E12
140UE-N5I3-E12
140U-D6D2-A50
140U-D6D2-B10
140U-D6D2-B20
140U-D6D2-B30
140U-D6D2-B40
140U-D6D2-B50
140U-D6D2-B60
140U-D6D2-B80
140U-D6D2-C10
140U-D6D2-C12
140U-D6D2-C15
140U-D6D2-C20
140U-D6D2-C25
140U-D6D2-C30
140U-G1C2-C15
140U-G1C2-C20
140U-G1C2-C25
140U-G1C2-C30
140U-G1C2-C35
140U-G1C2-C40
140U-G1C2-C45
140U-G1C2-C50
140U-H1C1-C15
140U-H1C1-C20
140U-H1C1-C25
140U-H1C1-C30
140U-H1C1-C35
140U-H1C1-C40
140U-H1C1-C45
140U-H1C1-C50
140U-H1C1-C60
140U-H1C1-C70
140U-H1C1-C80
140U-H1C1-C90
140U-H1C1-D10
140U-H1C1-D11
140U-H1C1-D12
140U-J2X3
140U-J3X3
140U-J6X3
140U-J0X3
140U-K3X3
140U-K6X3
140U-K0X3
140U-L3X3
140U-L6X3
140U-L0X3
140U-M5X3
140U-M6X3
140U-N5L3-E12
140U-N6L3-E12
140U-N6H3-E12
140U-N6J3-E12
140U-N6G3-E12
140U-N6I3-E12
140U-N6K3-E12
140U-N0L3-E12
140U-N0H3-E12
140U-N0J3-E12
140U-N0G3-E12
140U-N0I3-E12
140U-N0K3-E12
140U-R6L3-E16
140U-R6H3-E16
140U-R6G3-E16
140U-R6I3-E16
140U-R6L3-E20
140U-R6H3-E20
140U-R6G3-E20
140U-R6I3-E20
140U-R6L3-E25
140U-R6H3-E25
140U-R6G3-E25
140U-R6I3-E25
140U-R0L3-E16
140U-R0H3-E16
140U-R0G3-E16
140U-R0I3-E16
140U-R0L3-E20
140U-R0H3-E20
140U-R0G3-E20
140U-R0I3-E20
140U-R0L3-E25
140U-R0H3-E25
140U-R0G3-E25
140U-R0I3-E25

Sản phẩm liên quan

© Copyright 2019 Designed by Viễn Nam