BỘ NGUỒN ALLEN BRADLEY

(power supplies)

Chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm bộ nguồn power supplies từ nhà cung cấp Allen Bradley. Từ chế độ chuyển mạch và công nghiệp,bộ nguồn liên tục cung cấp điện cho máy biến áp, mỗi sản phẩm được thiết kế cho Độ bền và hoạt động đáng tin cậy


MODEL:
1607-XT50D1A
1607-XT100D1A
1497A-A1
1497A-A2
1497A-A3
1497A-A4
1497A-A5
1497A-A6
1497A-A7
1497A-A8
1497A-A9
1497A-A10
1497A-A11
1497A-A12
1497A-A13
1497A-A14
1497B-A1
1497B-A2
1497B-A3
1497B-A4
1497B-A5
1497B-A6
1497B-A7
1497B-A9
1497B-A10
1497B-A11
1497B-A12
1497B-A13
1497B-A14
1497D-A1
1497D-A2
1497D-A3
1497D-A4
1497D-A5
1497D-A6
1497D-A9
1497D-A10
1497D-A11
1497D-A12
1497D-A13
1497D-A14
1497D-A15
1497D-A16
1497D-A17
1497D-A18
1497D-A20
1606-XLS80E
1606-XLS120E
1606-XLS180B
1606-XLS240E
1606-XLS240EC
1606-XLS240F
1606-XLS240K
1606-XLS480E
1606-XLS480EC
1606-XLS480EE
1606-XLS480F
1606-XLS480G
1606-XLS960EE
1606-XLE96B-2
1606-XLE240F-3
1606-XLE120E-2
1606-XLE240E-3
1606-XLE960DX-3N
1606-XLE960MX-3N
1606-XLP15A
1606-XLP15B
1606-XLP15E
1606-XLP25A
1606-XLP30B
1606-XLP30E
1606-XLP36C
1606-XLP50B
1606-XLP50E
1606-XLP50EZ
1609-B600N
1609-B1000N
1609-B1500N
1609-B600N
1609-B1000N
1609-B1500N

Sản phẩm liên quan

© Copyright 2019 Designed by Viễn Nam