icon Online Support
icon Web link
icon Suppliers

THANH TRƯỢT DẪN HƯỚNG

THANH TRƯỢT DẪN HƯỚNG
thanh trượt dẫn hướng hoạt động duy trì chịu tải nặng với tiếng ồn thấp và độ cứng cao. Thanh trượt dẫn hướng thực hiện trong hầu hết các môi trường điều kiện và tải trọng để đáp ứng một loạt các ứng dụng.
Mã sản phẩm: 675407
Giá: 0 ₫
Nhóm sản phẩm: Linear guideway - hiwin
Add to cart

THANH TRƯỢT DẪN HƯỚNG

Ứng dụng của thanh trượt dẫn hướng Hiwin vào các ngành:
  • Dùng thiết bị tự động hóa 
  • Thiết bị vận chuyển tốc độ cao 
  • Các thiết bị đo Có độ chính xác 
  • Sản xuất thiết bị bán dẫn 
  • Dùng cho máy móc sản xuất chế biến gỗ
Model thanh trượt dẫn hướng:

EGH-SA
EGH-CA
EGW-SA
EGW-CA
EGW-SB
EGW-CB

EG 15
EG 20
EG 25
EG 30
EG 35

EGR15R
EGR20R
EGR25R
EGR30R
EGR35R
EGR15U
EGR30U

EGH15SA
EGH15CA
EGH20SA
EGH20CA
EGH25SA
EGH25CA
EGH30SA
EGH30CA
EGH35SA
EGH35CA

EGW 15SA
EGW 15CA
EGW 20SA
EGW 20CA
EGW 25SA
EGW 25CA
EGW 30SA
EGW 30CA
EGW35SA
EGW35CA

EGW 15SB
EGW 15CB
EGW 20SB
EGW 20CB
EGW 25SB
EGW 25CB
EGW 30SB
EGW 30CB
EGW 35SB
EGW 35CB

EGR15U
EGR30U

EGR15T
EGR20T
EGR25T
EGR30T
EGR35T


Related items
Con Trượt Thanh Trượt Chịu Nhiệt Cao Hiwin
Price: call
Con Truot Thanh Truot CG Series Hiwin
Price: call
THANH TRƯỢT CON TRƯỢT QHW SERIES HIWIN
Price: call
THANH TRƯỢT CON TRƯỢT QHH SERIES HIWIN
Price: call
CON TRƯỢT THANH TRƯỢT RGW SERIES HIWIN
Price: call
CON TRƯỢT THANH TRƯỢT RGH SERIES HIWIN
Price: call
CON TRƯỢT THANH TRƯỢT MGW SERIES HIWIN
Price: call
CON TRƯỢT THANH TRƯỢT MGN SERIES HIWIN
Price: call
Copyright © 2012 NGAN ANH PHAT CO., LTD - HIWIN VIỆT NAM Design by Vien nam