icon Online Support
icon Web link
icon Suppliers

CON TRƯỢT TUYẾN TÍNH

CON TRƯỢT TUYẾN TÍNH
Con trượt tuyến tính hoạt động duy trì chịu tải nặng với tiếng ồn thấp và độ cứng cao. Con trượt thực hiện trong hầu hết các môi trường điều kiện và tải trọng để đáp ứng một loạt các ứng dụng.
Mã sản phẩm: 48386212
Giá: 0 ₫
Nhóm sản phẩm: Linear guideway - hiwin
Add to cart

CON TRƯỢT TUYẾN TÍNH

Con trượt tuyến tính được sử dụng rộng rãi trong các
  • Trung tâm của Máy CNC 
  • Dùng trong Máy cắt 
  • Máy mài CNC 
  • Máy phóng điện tử
MODEL CON TRƯỢT TUYẾN TÍNH

RGH25CA
RGH35CA
RGH45CA
RGH55CA
RGH25HA
RGH35HA
RGH45HA
RGH55HA
RGW25CC
RGW35CC
RGW45CC
RGW55CC
RGW25HC
RGW35HC
RGW45HC
RGW55HC
RGR25T
RGR35T
RGR45T
RGR55T


Related items
Con Trượt Thanh Trượt Chịu Nhiệt Cao Hiwin
Price: call
Con Truot Thanh Truot CG Series Hiwin
Price: call
THANH TRƯỢT CON TRƯỢT QHW SERIES HIWIN
Price: call
THANH TRƯỢT CON TRƯỢT QHH SERIES HIWIN
Price: call
CON TRƯỢT THANH TRƯỢT RGW SERIES HIWIN
Price: call
CON TRƯỢT THANH TRƯỢT RGH SERIES HIWIN
Price: call
CON TRƯỢT THANH TRƯỢT MGW SERIES HIWIN
Price: call
CON TRƯỢT THANH TRƯỢT MGN SERIES HIWIN
Price: call
Copyright © 2012 NGAN ANH PHAT CO., LTD - HIWIN VIỆT NAM Design by Vien nam