icon Online Support
icon Web link
icon Suppliers

SERVO R7 SMARTSTEP R7M-AP10030 OMRON

SERVO R7 SMARTSTEP R7M-AP10030 OMRON
Servo R7 smartstep Omron, Servo drive Omron, Servo Omron, servo Omron, servo motor Omron, Omron Viet Nam,
Mã sản phẩm: 2361971
Giá: 0 ₫
Nhóm sản phẩm: Servo Motors
Add to cart

SERVO R7 SMARTSTEP R7D-AP08H OMRON

  • Nhanh hơn, chính xác hơn và dễ sử dụng hơn với SmartStep
  • Điều khiển vị trí với độ chính xác cao, mô men lớn,thời gian đáp ứng nhanh.
  • ƒHỗ trợ rất tốt khi kết nối với PLC và màn hình NS
  • ƒDải công suất từ 30W đến 750W với đầy đủ các tính năng, điều khiển tối đa tới 15 trục.
  • ƒĐộng cơ hoạt động êm, nhiều kiểu dáng.

Related items
SERVO MOTOR R88M-K5K030F-BS2 OMRON
Price: call
SERVO MOTOR R88M-K4K030F-BS2 OMRON
Price: call
SERVO MOTOR R88M-K4K030F-BS2 OMRON
Price: call
SERVO MOTOR R88M-K3K030F-BS2 OMRON
Price: call
SERVO MOTOR R88M-K2K030F-BS2 OMRON
Price: call
SERVO MOTOR R88M-K1K530F-BS2 OMRON
Price: call
SERVO MOTOR R88M-K1K030F-BS2 OMRON
Price: call
SERVO MOTOR R88M-K75030F-BS2 OMRON
Price: call
Copyright © 2012 NGAN ANH PHAT CO., LTD - HIWIN VIỆT NAM Design by Vien nam