MŨI KHOAN NACHI DÒNG SG-EZ SERIES

ng ty Ngân Anh Phát là nhà phân phối và cung cấp các dòng sản phẩm chính hãng mũi khoan AQUA dòng SG-EZ series từ nhà sản xuất Nachi xuất xứ Japan.

 

MŨI KHOAN NACHI DÒNG SG-EZ Series

SG FLAT Drills

Chi tiết kỹ thuật và thông số các dòng sản phẩm chính hãng mũi khoan dòng SG-EZ series từ nhà sản xuất Nachi xuất xứ Japan.

+ Kích thước khoảng: từ Ø16 đến Ø50
+ Hạn chế mở rộng lỗ và thực hiện khoan lỗ đáy với chính xác cao.
+ Cải thiện kháng sứt mẻ ở góc cắt cạnh

Model:

SGEZ16.0
SGEZ16.5
SGEZ17.0
SGEZ17.5
SGEZ18.0
SGEZ18.5
SGEZ19.0
SGEZ19.5
SGEZ20.0
SGEZ20.5
SGEZ21.0
SGEZ21.5
SGEZ22.0
SGEZ22.5
SGEZ23.0
SGEZ23.5
SGEZ24.0
SGEZ24.5
SGEZ25.0
SGEZ25.5
SGEZ26.0
SGEZ26.5
SGEZ27.0
SGEZ27.5
SGEZ28.0
SGEZ28.5
SGEZ29.0
SGEZ29.5
SGEZ30.0
SGEZ30.5
SGEZ31.0
SGEZ31.5
SGEZ32.0
SGEZ32.5
SGEZ33.0
SGEZ33.5
SGEZ34.0
SGEZ34.5
SGEZ35.0
SGEZ35.5
SGEZ36.0
SGEZ36.5
SGEZ37.0
SGEZ37.5
SGEZ38.0
SGEZ38.5
SGEZ39.0
SGEZ39.5
SGEZ40.0
SGEZ40.5
SGEZ41.0
SGEZ41.5
SGEZ42.0
SGEZ42.5
SGEZ43.0
SGEZ43.5
SGEZ44.0
SGEZ44.5
SGEZ45.0
SGEZ45.5
SGEZ46.0
SGEZ46.5
SGEZ47.0
SGEZ47.5
SGEZ48.0
SGEZ48.5
SGEZ49.0
SGEZ49.5
SGEZ50.0

 

Sản phẩm liên quan

© Copyright 2019 Designed by Viễn Nam