Hi-ROTOR KURODA PRH Series

Dòng Hi-rotor PRH Series của khí nén Kuroda kết hợp đồng nhất với van điện từ ( solenoid valve ), cơ cấu thiết kế kín làm giảm thiểu tối đa sự rò rỉ.


Hi-ROTOR KURODA PRH Series KẾT HỢP VỚI VAN ĐIỆN TỪ

Chi tiết kỹ thuật và thông số các dòng sản phẩm Hi-Rotor PRH series loại kết hợp với van điện từ từ nhà sản xuất Kuroda xuất xứ Japan

Model:

PRH50S-90
PRH150S-90
PRH300S-90
PRH800S-90
PRH50D-90
PRH150D-90
PRH300D-90
PRH800D-90
PRH50S-100
PRH150S-100
PRH300S-100
PRH800S-100
PRH50D-100
PRH150D-100
PRH300D-100
PRH800D-100
PRH50S-180
PRH150S-180
PRH300S-180
PRH800S-180
PRH50D-180
PRH150D-180
PRH300D-180
PRH800D-180
PRH50S-270
PRH150S-270
PRH300S-270
PRH800S-270
PRH50D-270
PRH150D-270
PRH300D-270
PRH800D-270
PRH50S-280
PRH150S-280
PRH300S-280
PRH800S-280
PRH50D-280
PRH150D-280
PRH300D-280
PRH800D-280

Sản phẩm liên quan

© Copyright 2019 Designed by Viễn Nam