BỘ THANH TRƯỢT CON TRƯỢT VUÔNG HIWIN

Chi tiết bộ thanh trượt con trượt vuông của nhà sản xuất Hiwin

BỘ THANH TRƯỢT CON TRƯỢT VUÔNG HIWIN

  Ứng dụng bộ thanh trượt con trượt vuông Hiwin vào các ngành như

  • Trung tâm của Máy CNC
  • Dùng trong Máy cắt
  • Máy mài CNC
  • Máy phóng điện tử

MODEL:

RGH25CA
RGH35CA
RGH45CA
RGH55CA
RGH25HA
RGH35HA
RGH45HA
RGH55HA
RGW25CC
RGW35CC
RGW45CC
RGW55CC
RGW25HC
RGW35HC
RGW45HC
RGW55HC
RGR25T
RGR35T
RGR45T
RGR55T

 

Sản phẩm liên quan

© Copyright 2019 Designed by Viễn Nam