BỘ LỌC KURODA

Các dòng bộ lọc khí nén Kuroda được chia làm nhiều dòng khác nhau như P31FA P32FA P33FA tùy theo từng mục đích ứng dụng

BỘ LỌC KURODA

Filter Kuroda

Chi tiết các dòng sản phẩm chính hãng bộ lọc khí nén FRL từ nhà sản xuất Kuroda xuất xứ Nhật Bản được chia làm nhiều dòng khác nhau tùy vào từng ứng dụng

Mini Particulate Filter - P31 (bộ lọc loại nhỏ)

P31FA22EGMN
P31FA22EGBN
P31FA22EMMN
P31FA22EMBN
P31FA22CGMN
P31FA22CGBN
P31FA22CMMN
P31FA22CMBN

Compact Particulate Filter - P32 (bộ lọc loại cơ bản)

P32FA22EGMN
P32FA22EGAN
P32FA22ESMN
P32FA22ESAN
P32FA23EGMN
P32FA23EGAN
P32FA23ESMN
P32FA23ESAN
P32FA24EGMN
P32FA24EGAN
P32FA24ESMN
P32FA24ESAN
P32FA22DGMN
P32FA22DGAN
P32FA22DSMN
P32FA22DSAN
P32FA23DGMN
P32FA23DGAN
P32FA23DSMN
P32FA23DSAN
P32FA24DGMN
P32FA24DGAN
P32FA24DSMN
P32FA24DSAN

Standard Particulate Filter - P33 (bộ lọc loại tiêu chuẩn)

P33FA24EGMN
P33FA24EGAN
P33FA24ESMN
P33FA24ESAN
P33FA26EGMN
P33FA26EGAN
P33FA26ESMN
P33FA26ESAN
P33FA24DGMN
P33FA24DGAN
P33FA24DSMN
P33FA24DSAN
P33FA26DGMN
P33FA26DGAN
P33FA26DSMN
P33FA26DSAN

Sản phẩm liên quan

© Copyright 2019 Designed by Viễn Nam